Ul. Przemysłowa 2
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. 095 763 06 00
fax. 095 763 0617
e-mail: biuro@rofix.com
Dział Zakupów: tel. 095 763 06 14
Dział Księgowości i Kadr: tel. 095 763 06 11
Dział Sprzedaży: tel. 095 763 06 00, 095 763 06 21
Nr KRS 0000142991
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 2 281 500 zł